11 câu nói truyền cảm hứng cho các nhà tuyển dụng

Vài trăm năm trước, ai đó đã cho rằng: “Mọi người đều được sinh ra bình đẳng” và đúng như vậy, thế giới đã 1 lần thay đổi theo đó. 50 năm trước, ai đó khác đã nói rằng “Tôi có một giấc mơ” và một lần nữa cả thế giới đã được thay đổi bởi những giấc mơ. Và chỉ một vài năm trước, một người phụ nữ đã rất nổi tiếng bởi quan điểm “dấn thân”, và chính nó đã làm ta thay đổi cách làm việc.

Có những câu nói có thể làm thay đổi cả thế giới!

11 câu nói trong bài viết dưới đây sẽ chưa đạt đến mức thay đổi cả thế giới. Tuy nhiên, nó sẽ cực kỳ hữu dụng cho các nhà tuyển dụng trong việc tuyển dụng và giữ chân các anh tài.

Hoặc, ít nhất, nó cũng giúp bạn được thoải mái tinh thần khi làm việc.

  • Share this post

Hãy để lại cảm nhận của bạn về bài viết!