Post New Job

Post a New Job

  • Tiếng Nhật
  • Quản lý Tồn Kho
  • Sản xuất
  • Kho vận
  • Chuỗi cung ứng
  • Quản lý cung ứng
  • Lập kế hoạch sản xuất
  • Thu mua
  • Thi công công trình
  • giám sát công trường
  • Chỉ huy công trình
  • xây dựng công nghiệp
  • Kiến trúc công trình
  • kiến trúc sư xây dựng
  • thiết kế xây dựng
 • $
  $

Other Information

File Attachments

Upload Files

Address / Location

 • For the precise location, you can drag and drop the pin.